Nautic Serv

Veiligheid & Onderhoud op het Water !

Nautic-serv. is een actieve dienstverlener op het gebied van onderhoud aan
en levering van brandblusmiddelen en persoonlijke veiligheidsmiddelen aa
n de beroepsvaart en watersport.
Schippers in de pleziervaartsector zien zich meer en meer geconfronteerd
met strengere eisen of regelgeving ten aanzien van brandbeveiliging aan boord.
Nautic-Serv. is uw partner op het gebied van veiligeid en komt tegemoet aan
de toenemende vraag naar compacte blussystemen voor de pleziervaart.
In samenwerking met een aantal gerenomeerde fabrikanten bieden wij een
breed pakket veiligheidsmiddelen aan zoals:

– BRANDBLUSSERS
– BLUSGASINSTALLATIES
– BRANDBLUSMATERIALEN
– REDDINGSVESTEN- LIFE-RAFTS (alleen watersport)
– NOODSIGNALEN
– EHBO-SETS
– ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR
– LAS EN CONSTRUCTIEWERK
– SCHEEPSHERSTELLING

Reacties zijn gesloten.